Tom 8. Obrazowanie biomedyczne

redaktor Monografii :  Władysław Torbicz

redaktorzy tomu :  Antoni Nowakowski, Mariusz Kaczmarek, Leszek Królicki, Juliusz Lech Kulikowski

format :  B5
objętość :  770 str.

ISBN  978-83-7837-097-0

Spis treściSPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 1. Zagadnienia ogólne - wprowadzenie do tematyki obrazowania biomedycznego

1.1. Prezentacja obrazów w medycynie - najnowsze trendy i technologie
1.2. Komputerowe wspomaganie diagnostyki obrazowej
1.3. Komputerowa analiza warstwowych obrazów biomedycznych 3d oparta na widmach morfologicznych
1.4. Nowoczesne techniki obrazowania wewnątrznaczyniowego
1.5. Wykorzystanie metody wymiaru fraktalnego Chena do analizy obrazów biomedycznych
1.6. Dopasowanie obrazów medycznych w kontekście planowania leczenia radioterapeutycznego
1.7. Kompresja obrazów medycznych
1.8. Deskryptory obrazu dla systemu CBIR obrazów
1.9. Morfologiczne przetwarzanie obrazów
1.10. Analiza obrazów dyfuzyjnych MRI nerwów obwodowych
1.11. Metody segmentacji obrazów układu sercowo-naczyniowego do rozpoznawania blaszek miażdżycowych

CZĘŚĆ 2. Systemy zobrazowań

2.1. Współczesne metody obrazowania molekularnego - medycyna nuklearna
2.2. Badania hybrydowe PET/MRI
2.3. Obrazowanie molekularne MRI z zastosowaniem metody DNP
2.4. Tomografia komputerowa
2.5. Pozytonowa tomografia emisyjna
2.6. Skanery 3D - trójwymiarowe obrazowanie powierzchni
2.7. Integracja obrazowania wielomodalnego w zastosowaniu do wspomagania diagnostyki stomatologicznej, planowania i oceny wyników leczenia
2.8. Czynnościowy rezonans magnetyczny (fMRI) w badaniach rehabilitacji poudarowej
2.9. Analiza danych pomiarowych na potrzeby obrazowania optyczną tomografią koherentną
2.10. Nawigacja obrazowa w chirurgii małoinwazyjnej
2.11. Aktywna Termografia Dynamiczna - przetwarzanie serii obrazów w diagnostyce medycznej
2.12. Diagnostyka reumatoidalnego zapalenia stawów na podstawie termogramów
2.13. Tomografia termiczna wspomagana analizą przepływu ciepła w tkankach
2.14. Przetwarzanie serii obrazów dynamicznej deformacji rogówki podczas badania tonometrycznego
2.15. Segmentacja obrazów twarzy w termowizji i w świetle widzialnym
2.16. Metody ekstrakcji zmian drobnoguzkowych z cyfrowych zdjęć rtg klatki piersiowej
2.17. Zastosowanie mikrotomografii komputerowej w ocenie alograftów przed przeszczepem
2.18. Ultradźwiękowe metody tomograficznego obrazowania piersi

CZĘŚĆ 3. Zobrazowanie mikroskopowe

3.1. Histopatologia cyfrowa
3.2. Komputerowy system wspomagania diagnozy raka pęcherza moczowego
3.3. Proste metody analizy obrazów mikroskopowych w zastosowaniu do wspomagania diagnostyki nowotworów
3.4. Komputerowa analiza mikrostruktury membran porowatych przeznaczonych do zastosowań biomedycznych
3.5. Histopatologia cyfrowa - zagadnienia obrazowania, analizy danych i big data


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie