Sygnały i systemy dynamiczne
Zbiór zadań laboratoryjnych z programami w językach Matlab i Python

autor :  Krzysztof Patan

format :  B5
objętość :  226 str.

ISBN  978-83-7837-134-2

Spis treściSPIS TREŚCI

Słowo wstępne

1. Właściwości sygnałów
2. Charakterystyki czasowe
3. Splot sygnałów
4. Właściwości systemów
5. Modelowanie i symulacja systemów
6. Transmitancje operatorowe systemów czasu ciągłego
7. Transmitancje operatorowe systemów czasu dyskretnego
8. Analiza systemów w dziedzinie czasu
9. Transformata Fouriera
10. Charakterystyki częstotliwościowe
11. Stabilność liniowych systemów dynamicznych
12. Badanie wzmacniaczy

Implementacja systemów w języku Matlab/Sinmlink Kody skryptów w języku Python
Opis sprzętu
Szablon sprawozdania
Bibliografia


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie