ORACLE. System zarządzania bazą danych. Podręcznik użytkownika

autor :  Michał Lentner

format :  B5
objętość :  320 str.

ISBN  83-87674-22-2

Streszczenie
Spis treściSTRESZCZENIE

W książce opisano wybrane aspekty praktyczne dotyczące użytkowania systemu zarządzania bazą danych Oracle 8.1 w wersji dla systemu Linux. Omówiono szczegółowo zagadnienia istotne dla początkujących użytkowników Oracle - począwszy od instalacji serwera, poprzez metody administracji systemem, a kończąc na technikach tworzenia aplikacji baz danych. Zakres zaprezentowanego materiału obejmuje takie zagadnienia, jak: archiwizacja i odtwarzanie baz danych, korzystanie z języków SQL, PL/SQL, Java i inne. Ponieważ omawiane tematy najłatwiej jest przedstawić na przykładach, niemal każde prezentowane zagadnienie jest nimi bogato zilustrowane.


SPIS TREŚCI

1. Architektura Oracle
2. Instalacja Oracle na platformie systemu Linux
3. SQL*Plus
4. SQL
5. PL/SQL
6. Deklaratywne więzy spójności
7. Wyzwalacze
8. Zarządzanie przestrzenią bazy danych
9. Zarządzanie obiektami bazy danych
10. Zarządzanie bazą danych
11. Zarządzanie kontami użytkowników
12. Obsługa języków narodowych
13. Współbieżny dostęp do danych
14. Zabezpieczanie bazy danych przed awarią
15. SQL*Loader
16. Obiektowe rozszerzenie modelu danych
17. SQLJ


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie